Szanowni Państwo,
 
VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 jako realizująca projekt mający na celu ,Opracowanie nowatorskiej  technologii długookresowego  przechowywania sadzonek ex vitro roślin ozdobnych z rodzaju Echinacea oraz Heuchera w warunkach kontrolowanego klimatu oraz spektralnie zoptymalizowanego promieniowania źródeł LED w szklarniotronie.’’
 
 
Stanowisko: Analityk wyników badań na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych.
 
 
Oferty proszę składać zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym.
 


Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka