Projekty

'VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW' SPÓŁKA Z O. O. PODPISAŁA UMOWĘ 
Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU

 "Wdrożenie innowacyjnej technologii przechowywania i przygotowywania 
roślin ozdobnych do ekspedycji"
______________________________________________________________________________


'VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW' SPÓŁKA Z O. O. PODPISAŁA UMOWĘ 
Z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 
______________________________________________________________________________
'VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW' SPÓŁKA Z O. O. PODPISAŁA UMOWĘ 
Z KUJAWSKO-POMORSKĄ AGENCJĄ INNOWACYJNOŚCI

 

Vitroflora Grupa Producentów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z KPAI w dniu 20 czerwca 2018 r. umowę numer 6/2018 o powierzenie grantu na realizację  projektu „Opracowanie technologii połączonego procesu aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo, roślin pochodzących z rozmnażania w kulturach tkankowych in vitro” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet projektu wynosi 1.640.000,00 zł, w tym dofinansowanie to 856 040,00 zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Realizacja projektu pozwoli spółce na
opracowanie i wdrożenie uniwersalnej metody łącznej aklimatyzacji i ukorzeniania w niesterylnych pomieszczeniach wzrostowych, pozwalających na produkcję sadzonek w systemie wertykalnym w trzech wymiarach (aklimatyzacja 3D),
o proponowanej nazwie „Szklarniotron”.

______________________________________________________________________________