odmiany wczesne 6-7 tygodniowe

Grupa

wzrost

odmiana

Grupa
barw

Często
kupowane

reakcja
tyg.

licencjodawca