odmiany średniowczesne 7,5 tygodniowe

Grupa

wzrost

odmiana

Grupa
barw

Często
kupowane

reakcja
tyg.

licencjodawca