odmiany późne 8,5 tygodniowe

odmiana

Grupa
barw

reakcja
tyg.

licencjodawca