VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT:

„Opracowanie nowatorskiej technologii długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro w warunkach kontrolowanego klimatu oraz spektralnie zoptymalizowanego promieniowania źródeł LED w Szklarniotronie."VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT „Opracowanie nowatorskiej technologii długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro w warunkach kontrolowanego klimatu oraz spektralnie zoptymalizowanego promieniowania źródeł LED w szklarniotronie.”
Projekt współfinansowany ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro w warunkach kontrolowanego klimatu oraz spektralnie zoptymalizowanego promieniowania źródeł LED w szklarniotronie.
Planowane efekty: Opracowana technologia pozwoli na stworzenie warunków przechowywania zaaklimatyzowanych sadzonek ex vitro, tak aby pozostawały one w dobrej kondycji dłużej niż standardowy czas potrzebny na aklimatyzację i ukorzenienie.
Wartość projektu: 3 118 747,87 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 569 742,38 PLN


VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW' SPÓŁKA Z O. O. PODPISAŁA UMOWĘ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

"Wdrożenie innowacyjnej technologii przechowywania i przygotowywania roślin ozdobnych do ekspedycji"


VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW' SPÓŁKA Z O. O. PODPISAŁA UMOWĘ Z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 


VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z O. O. PODPISAŁA UMOWĘ Z KUJAWSKO-POMORSKĄ AGENCJĄ INNOWACYJNOŚCI NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 

"Opracowanie technologii połączonego procesu aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo roślin pochodzących z rozmnażania w kulturach in vitro"
Vitroflora Grupa Producentów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z KPAI w dniu 20 czerwca 2018 r. umowę numer 6/2018 o powierzenie grantu na realizację  projektu „Opracowanie technologii połączonego procesu aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo, roślin pochodzących z rozmnażania w kulturach tkankowych in vitro” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Budżet projektu wynosi 1.640.000,00 zł, w tym dofinansowanie to 856 040,00 zł.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Realizacja projektu pozwoli spółce na opracowanie i wdrożenie uniwersalnej metody łącznej aklimatyzacji i ukorzeniania w niesterylnych pomieszczeniach wzrostowych, pozwalających na produkcję sadzonek w systemie wertykalnym w trzech wymiarach (aklimatyzacja 3D), o proponowanej nazwie „Szklarniotron”.termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka