VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z.O.O. OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE


VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert zgodnie z załączonymi zapytaniami ofertowymi.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż siatki izolacyjnej - siatka izolacyjna.
Szczegółowa specyfikacja w zakresie przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż do istniejącego ciennika pokrytego szkłem siatki przeciw insektom Mesh 50 (0,71 mm x 0,25 mm) wraz z systemem montażu dla 320 szt. trójpanelowych okien wentylacyjnych standardu Venlo 3.2 o kącie nachylenia 22% oraz dla 32 sześciopanelowych okien wentylacyjnych standardu Venlo 3.2 o kącie nachylenia 22%.


Zapytanie ofertowe nr 9
Załączniki do zapytania ofertowego nr 9

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka