Zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2019


VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z.O.O. OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE

 

VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert zgodnie z załączonymi zapytaniami ofertowymi na realizację badań zleconych w ramach projektu

,,Nowatorska technologia długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro w warunkach kontrolowanego klimatu i zoptymalizowanego promieniowania LED’’. Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowegoKlauzula informacyjna RODO