VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z.O.O. OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE

 

VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert zgodnie z załączonymi zapytaniami ofertowymi na realizację badań zleconych w ramach projektu „Opracowanie nowatorskiej technologii długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro roślin ozdobnych z rodzaju Echinacea oraz Heuchera w warunkach kontrolowanego klimatu oraz spektralnie zoptymalizowanego promieniowania źródeł LED w szklarniotronie”Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego


termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka