Szanowni Państwo,
VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 jako realizująca projekt mający na celu opracowanie innowacyjnej technologii skróconej produkcji sadzonek opierającej się na przeprowadzeniu równoczesnej aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo roślin namnożonych wcześniej w kulturze in vitro ogłasza zapytanie ofertowe na następujące stanowiska kadry merytorycznej projektu:

Stanowisko 4 – Analityk badań na etapie prac rozwojowych termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka