Zapytanie ofertowe - Szklarniotron Personel z dnia 4 września 2018

             Szanowni Państwo,

VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 jako realizująca projekt mający na celu opracowanie innowacyjnej technologii skróconej produkcji sadzonek opierającej się na przeprowadzeniu równoczesnej aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo roślin namnożonych wcześniej w kulturze in vitro ogłasza zapytanie ofertowe na następujące stanowiska kadry merytorycznej projektu:

 

Stanowisko 1 - Koordynator badań przemysłowych (planuje się zaangażowanie 3 osób)

Stanowisko 2 - Analityk badań na etapie badań przemysłowych (planuje się zaangażowanie 2 osób)

Stanowisko 3 – Koordynator prac rozwojowych (planuje się zaangażowanie 3 osób)

Stanowisko 4 – Analityk badań na etapie prac rozwojowych (planuje się zaangażowanie 2 osób)


Oferty proszę składać zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym


- zapytanie ofertowe - Szlarniotron Personel

- Załącznik do zapytania ofertowego z 04.09.2018