VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z.O.O. OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE


VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert zgodnie z załączonymi zapytaniami ofertowymi.


Przedmiotem zamówienia jest „Zakup siatek izolujących do nowego ciennika” w ramach projektu ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii przechowywania i przygotowania roślin ozdobnych do ekspedycji’’.


Zapytanie ofertowe nr 10

Załączniki do zapytania ofertowego nr 10

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka