Informacja o wyborze oferty z 12.09.2018


Wybór oferenta w postępowaniu przetargowym 


W dniu 12.09.2018 r. spółka Vitroflora GP sp. z o.o. dokonała wyboru oferentów w projekcie ",,Opracowanie technologii połączonego procesu aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo, roślin pochodzących z rozmnażania w kulturach tkankowych in vitro.’’ Szczegóły w załączniku poniżej.Informacja o wyborze oferty


Klauzula informacyjna RODO