Szanowni Państwo,

VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert zgodnie z załączonymi zapytaniami ofertowymi na realizację zadań:

Zadanie 1: opracowanie optymalnego składu spektralnego i natężenia oświetlenia LED dla jednoczesnej aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo;

Zadanie 2: opracowanie optymalnego składu podłoża stosowanego na etapie równoczesnych procesów aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo, sprzyjającego rozwojowi systemu korzeniowego; testowanie gotowych podłoży i tworzenie nowych mieszanek, opracowanie receptury pożywki płynnej wspomagającej ukorzenianie i fotosyntezę; opracowanie optymalnego składu mineralnego i dodatku regulatorów wzrostu do podłoża;

Zadanie 3: testowanie najskuteczniejszych powyższych wariantów doświadczalnych w układzie dwuczynnikowym; czyli testowanie równoczesnego wpływu oświetlenia LED o najlepiej działającym spektrum i natężeniu z najlepszym podłożem i pożywką w procesie aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo badanych roślin.

Oferty proszę składać zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym.null


 - Zapytanie ofertowe Szklarniotron Badania zlecone 
- Załącznik do oferty na BZ 03092018

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka