KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że Vitroflora GP sp. z o.o. dokonała wyboru wykonawcy w projekcie "Opracowanie szczepionki na bazie grzybów endomikoryzowych oraz zbadanie jej wpływu na poprawę wzrostu i odporności roślin trawiastych". Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączniku poniżej:termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka