Informacja o wyborze oferty z dnia 18.10.2019 r. (dot. zapytania ofertowego nr 13)

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że Vitroflora GP sp. z o.o. dokonała wyboru wykonawcy w projekcie "Opracowanie szczepionki na bazie grzybów endomikoryzowych oraz zbadanie jej wpływu na poprawę wzrostu i odporności roślin trawiastych". Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączniku poniżej:

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.10. 2019 - dot. zapytania ofertowego nr 13