„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „poprawy jakości magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży w zakładzie Wnioskodawcy w Trzęsaczu poprzez zakup maszyn i urządzeń” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji:

  • Poprawa jakości magazynowania i przygotowania produktów w zakładzie w Trzęsaczu.
  • Zwiększenie produkcji poprzez ulepszenie istniejącej infrastruktury.


W dniu 13.12.2018 r. spółka Vitroflora GP sp. z o.o. dokonała wyboru wykonawcy w projekcie " "System elektronicznej kontroli towarów i przygotowania spedycji"  w ramach projektu pt. „Poprawa jakości magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży w zakładzie Wnioskodawcy w Trzęsaczu poprzez zakup maszyn i urządzeń”.

Szczegóły w załączniku poniżej.

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka