Wybór oferenta w postępowaniu przetargowym 


W dniu 11.09.2018 r. spółka Vitroflora GP sp. z o.o. dokonała wyboru oferenta w projekcie ",,Opracowanie technologii połączonego procesu aklimatyzacji i ukorzeniania in vivo, roślin pochodzących z rozmnażania w kulturach tkankowych in vitro.’’ Szczegóły w załączniku poniżej. Informacja o wyborze oferty


Klauzula informacyjna RODO

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka