KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU BEZ WYBORU OFERENTÓW

Szanowni Państwo,

Korzystając z uprawnień, które zostały zapisane w dokumentach Zapytań Ofertowych (nr 9 i 10) z dnia 19.07.2019 r., w dodatkowych informacjach w punkcie 4, Zamawiający niniejszym informuje, iż nie dokonał wyboru oferenta. O ewentualnych kolejnych przetargach będziemy Państwa informować na bieżąco.

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka