Wspólne działania firm sadzonkowych w czasach COVID-19. cz. 1

Szanowni Państwo Partnerzy w biznesie,

Od 3 tygodni zmagamy się, jako społeczeństwo w Polsce, a w innych krajach Europy nawet dłużej z niezwykle trudną epidemią COVID-19, która ma konsekwencje dla życia społecznego oraz wpływa w drastyczny sposób na gospodarkę.

Nasza branża od tygodni rejestruje straty, a najprawdopodobniej negatywny wpływ będzie odczuwać do rozpoczęcia sezonu sprzedaży roślin rabatowych.

W związku z tym w poprzedni weekend Polski Związek Ogrodniczy wraz z firmami (w kolejności alfabetycznej): Florensis Polska, Haubitz Polska, Plantpol Sp. z o.o., Syngenta Sp. z o.o., Vitroflora Grupa Producentów Sp.
z o.o., Volmary Sp. z o.o.
i przy zaangażowaniu Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych podjęliśmy działania mające na celu oszacowanie wartości bieżącej produkcji w toku oraz wpływu obecnej sytuacji na nasz biznes.

Ponieważ instytucje państwowe, wspierane przez fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, podejmują zadania pomniejszenia skutków związanych z epidemią, rząd przygotował pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Mamy świadomość braku zrozumienia specyfiki branży ogrodniczej, przez społeczeństwo i rządzących, które wiąże się z silną sezonowością przychodów, gdzie często 80% z nich przypada na miesiące wiosenne. W tej sytuacji oznacza to stratę głównego źródła zysku na kolejne miesiące.


Podjęliśmy starania lobbowania w Rządzie oraz na gremiach instytucji unijnych.

Nasze działania doprowadziły, do wysłania pisma do Ministerstwa z szacunkową wyceną strat poniesionych przez Gospodarstwa - producentów kwiatów. Sprawą „Kwiaciarzy” w Brukseli zajmuje się pan Paweł Tyszyński
z ramienia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych przy Copa Cogeca. Działania koordynuje prezes tej organizacji pan 
Marian Sikora. W ostatnich dniach odbyło się kilka posiedzeń - telekonferencji grupy roboczej Copa Cogeca w Brukseli, podczas których są omawiane straty w branży ogrodniczej w krajach UE.

 

Będziemy starali się Państwa na bieżąco informować o efektach naszych starań.

 

Z poważaniem,

Polski Związek Ogrodniczy,
Florensis Polska,
Haubitz Polska,
Plantpol Sp.z o.o.,
Syngenta Sp. z o.o.,
Vitroflora Sp. z o.o.,
Volmary Sp. z o.o.,
Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych

________________________________

Czytaj również...

Działalność ogrodnicza w dobie epidemii

Dokumentacja poniesionych szkód w czasie COVID-19