Pentas - piątak

Pokaż / zwiń opis
• elementem dekoracyjnym są baldachy kwiatowe (7-10cm)
• dobrze się krzewią

typ

Widok