Platycodon - Rozwar

Pokaż / zwiń opis

Grupa

Grupa
barw

Typ

Stanowisko

Strefy
mrozoodporności

Kwitnienie

Widok