Artykuły

Skuteczność określonego systemu ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, w jakiejkolwiek gałęzi produkcji ogrodniczej, jest zagadnieniem złożonym i wielokierunkowym. Nikogo nie należy przekonywać chociażby do roli jaką odgrywa poprawna diagnostyka, niekiedy wymagająca zastosowania skomplikowanych metod laboratoryjnych, aż do technik molekularnych włącznie.

Read more...

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu artykuł
dr inż Janusza Mazurka, dotyczący ochrony upraw przed popularną ziemiórką. Rozpoczyna on cykl artykułów pozostających w temacie ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami.
Życzymy udanej lektury!

Read more...