Werbena

Показване / скриване на описание
• растения образуващи правилни цветни каскади
• изглежат прекрасно в ампели и смесени композиции 
• показват добра устойчивост на мани  

Група

Тип
цветков

Growth
type

Wzrost

Изглед