Rabatowe różne

Показване / скриване на описание
• в тази група са включени растения, които са предназначени да допълнят асортимента 
•богатството и разнобразието на тези всички видове, позволява  да се създават най-различни композиции 

Група

Тип
цветков

Growth
type

Wzrost

Изглед