Potunia Plus

Показване / скриване на описание
• много ранен цъфтеж
компактни, със сферична форма, некаскадни 
•неповторими, уникални разцветки 

Growth
type

Wzrost

Изглед