Tagetes - aksamitka wyniosła

Показване / скриване на описание
• градински сортове с кичести цветове 
• подходящи за бордюри и цветни лехи  

Група

Изглед