Sanvitalia

Показване / скриване на описание
• ниски, компактни растения        
• силно се разклонява       
• цъфти през целия сезон 

Тип
цветков

Изглед