Salvia - szałwia

Показване / скриване на описание
  • Вид, който изглежда еднакво добре и в лехи и в контейнери
  • предпочита слънчеви  и защитени места 

Група

Тип
цветков

Изглед