Mimulus

Показване / скриване на описание
  • вид, много подходящ за лехи
  • предпочита слънчеви или полусенчести места
  • цъфти дълго и обилно

Група

Wzrost

Изглед