Iresine - irezyna

Показване / скриване на описание
• декоративно растение
• подходящи за ампели и за градини, като почвопокривно растение