Impatiens - niecierpek

Показване / скриване на описание
  • растение за отглеждане на лехи с източно или северно изложение
  • под дървета или в контейнери поставени на полусянка, например в покрити балкони и тераси

Група

Тип
цветков

Изглед