Cosmos

Показване / скриване на описание
  • много лесен за отглеждане
  • елегантно стъбло
  • цъфти от юли, до първите слани