Primula

Показване / скриване на описание

Група

Тип
цветков

Wzrost

Изглед