Rudbekia owłosiona

Wiadomości ogólne

Cykl rozwojowy – bylina. Grupa ‘Toto’ bez możliwości przezimowania.
Rodzina – Asteraceae (astrowate).
Pochodzenie – Ameryka Północna.
Stanowisko – słoneczne.
Wysokość roślin – ‘Maya’ – 45 cm, ‘Praire Sun’ – 75 cm, ‘Toto’ – 35 cm.
Czas produkcji – pikówki w paletach: 5-6 tygodni, roślin kwitnących na wiosnę 15-21 tygodni, roślin kwitnących latem: 12-15 tygodni.
Termin sprzedaży – od kwietnia do września.

Wysiew nasion

Forma nasion – nasiona otoczkowane.
Zapotrzebowanie na nasiona – 1-2 gramy dla wyprodukowania 1000 sztuk roślin.
Termin wysiewu – ‘Maya’, ‘Toto’ – styczeń na sprzedaż w kwietniu. Kwiecień na sprzedaż w czerwcu – lipcu. ‘Praire Sun’ – wysiew listopad na sprzedaż w kwietniu. Kwiecień na sprzedaż w czerwcu – lipcu.
Sposób wysiewu – po 2-3 nasiona w komórkę palety wysiewnej. Możliwy również bezpośredni wysiew do doniczek.
Kiełkowanie – stadium I i II: 14-21 dni, w temperaturze 20-22oC. Stadium III i IV: 10-14 dni, w temperaturze 18-20 oC. Kiełkowanie odbywa się na świetle (dopuszczalne bardzo lekkie okrycie nasion). Podłoże do wysiewów podlać roztworem fungicydów przeciwko chorobom zgorzelowym. Podczas wschodów utrzymywać stałą, regularną wilgotność.
Podłoże do wysiewu - lekkie, przepuszczalne (20% piasku), próchniczne, z dodatkiem nawozów wieloskładnikowych 0,25-0,5 kg/m3 , z zawartością mikroelementów (szczególnie żelaza), o pH 5,8-6,2.
Nawożenie – zawartość azotu w stadium II 50 mg/l , w stadium III 75 mg/l podłoża. Stosować nawozy o wyrównanym składzie NPK.

Produkcja materiału finalnego

Pikowanie – w 2-3 tygodnie po wysiewie w palety wielootworowe lub do doniczek 6-8 cm.
Doniczkowanie – 5-6 tygodni po wysiewie po 1-3 rośliny do doniczek 10-17 cm lub kontenerów 3-5 litrowych. Przy uprawie na kwiat cięty: wysadzanie do gruntu w maju (po ustąpieniu wiosennych przymrozków) lub do tuneli foliowych w rozstawie 25-30x30-35 cm.
Podłoże – próchniczny substrat z zawartością 20-30% glinki, 1-1,5 kg/m3 nawozów o wyrównanym składzie NPK, 0-2 kg/m3 nawozów o spowolnionym działaniu (3-6 miesięcy) oraz z dodatkiem mikroelementów (szczególnie żelaza), o pH 5,8-6,2. Przy uprawie w gruncie: zasobne ziemie próchniczne, o stałej wilgotności, wzbogacone nawozami wolnodziałającymi w ilości 80-100 g/m2.
Temperatura – zalecana 18-20 oC. Temperatura wietrzenia 22 oC. Rudbekia owłosiona ma znaczne wymagania cieplne. Obniżenie temperatury wpływa istotnie na wydłużenie czasu produkcji (przy temperaturze 16 oC czas produkcji wydłuża się średnio o 3 tygodnie). Temperatury poniżej 16 oC powodują czerwienienie liści.
Światło – rudbekia owłosiona jest rośliną dnia długiego i ma wysokie zapotrzebowanie na światło. W celu wywołania obfitego kwitnienia (indukcji pąków kwiatowych) długość dnia w 4 tygodnie po zadoniczkowaniu roślin powinna wynosić powyżej 14 godzin. Zastosowanie doświetlania asymilacyjnego w warunkach dnia krótkiego znacznie skraca czas produkcji i wpływa na polepszenie jakości roślin. Wprowadzenie dnia krótkiego (10 godzin) w dwa tygodnie po zadoniczkowaniu przez okres 7-10 dni eliminuje konieczność stosowania środków skarlających (rośliny w takich warunkach nie wykazują intensywnego wzrostu wydłużeniowego). W przypadku form miniaturowych w doniczkach 9 cm (głównie grupa ‘Toto’) zastosowanie dnia krótkiego po zakończonej indukcji kwitnienia znacznie wydłuża czas wykwitania roślin i przyczynia się do wydłużenia okresu sprzedaży nawet o 6-7 tygodni.
Podlewanie - utrzymywać stałą, regularną wilgotność. Unikać lania wodą po roślinach. Więdnięcie (utrata turgoru) może przyczyniać się do zamierania brzegów liści.
Nawożenie – rudbekia owłosiona wykazuje średnie potrzeby pokarmowe. Tygodniowa dawka azotu powinna wynosić 150-200 mg N/l podłoża. Przy zastosowaniu nawozów wieloskładnikowych stosunek azotu do potasu powinien wynosić N:K2O – 1:1,5. Niedobory żelaza przejawiają się żółknięciem i bieleniem najmłodszych liści (stosować chelat żelazowy), niedobory magnezu powodują chlorozy międzyżyłkowe na liściach. Stosować 1-2 krotnie nawożenie siarczanem magnezu (sól gorzka) w stężeniu 0,05%. Przy uprawie gruntowej dawka azotu powinna wynosić 130 g N/m3. Wskazane zasilanie mikroelementami.
Zbiór kwiatów – ścinać kwiaty kiedy pierwszy okółek kwiatów języczkowych jest w pełni rozwinięty a szypuły kwiatowe są silne i twarde. Wszystkie niepotrzebne liście usuwać. Trwałość kwiatów wynosi średnio 8-12 dni. Ścięte pędy kwiatowe nie wymagają kondycjonowania w niskich temperaturach.
Uwagi szczególne – przy produkcji doniczkowej pod osłonami utrzymywać umiarkowaną wilgotność powietrza (ograniczenie infekcji szarą pleśnią).

Etapy kiełkowania nasion (od wysiewu do gotowej siewki-pikówki)

  • Stadium I – rozpoczyna się w momencie pojawienia się korzenia zarodkowego ( po wyjściu z łupiny, okrywy nasiennej). Korzenie zaczynają przerastać podłoże. Kończy się w momencie pełnego rozwinięcia się liścieni.
  • Stadium II – rozpoczyna się w momencie pełnego rozwinięcia się liścieni i kończy w chwili zakończenia rozwoju pierwszej pary liści właściwych.
  • Stadium III – od chwili pełnego rozwoju pierwszej pary liści właściwych do momentu kiedy 80% siewek wykazuje pełną przydatność handlową.
  • Stadium IV – wszystkie siewki są gotowe do sprzedaży i przeszły proces hartowania. To stadium trwa około 7 dni.