Cyklamen - grupa Maxora

- Całkowity czas uprawy od wysiewu do kwitnienia: 30-32 tygodnie (w zależności od rejonu uprawy).
- Doniczkowanie: od połowy grudnia do połowy sierpnia.

Przykładowy schemat uprawy:

  1. wysiew - WK 1. Palety wielootworowe o średnicy komórek 1,5 cm. Utrzymywać stałą, regularną wilgotność na etapie rozwoju siewek, szczególnie w momencie tworzenia się bulwy hypokotylowej.
  2. przepikowanie - WK 12. Palety wielootworowe o średnicy komórek 4 cm. Wysadzać siewki w taki sposób, aby 1/3 bulwy wystawała ponad powierzchnię podłoża. Serce roślin nie może być zakryte podłożem!!! Zbyt duża wilgotność hamuje rozwój korzeni.
  3. doniczkowanie - WK 15. Zalecana wielkość doniczek 11-14 cm. Podłoże luźne, przepuszczalne o EC 1,0. Po wysadzeniu bulwa musi wystawać 1/3 nad powierzchnię podłoża.
  4. rozstawianie - WK 20. W momencie kiedy ogonki liśiowe rozpoczną wzrost wydłużeniowy, a blaszki liściowe sąsiadujących ze sobą roślin zaczną się dotykać. Docelowa rozstawa 14-18 szt./1m2.
  5. początek kwitnienia - WK 27. Usunąć pierwsze kwiaty, jeżeli rośliny są zbyt małe.
  6. sprzedaż - WK 30-32. Przed wysyłką rośliny muszą być podlane, ale same liście i kwiaty muszą być suche (niebezpieczństwo rozwoju szarej pleśni podczas transportu).


Nawożenie: rozpoczyna się 2-3 tygodnie po zadoniczkowaniu roślin, nawozami o wyrównanym NPK (w stosunku 1:1:1), z każdym podlewaniem. Zasolenie EC pożywki powinno wynosić 1,2 (woda do podlewania o EC 0,1). W okresie 4 do 5 tygodni po rozstawieniu roślin przechodzi się na nawożenie o zwiększonym potasie, na poziomie NPK 1:0,5:2 i EC 1,5. Nawożenie to kontynuować aż do chwili sprzedaży.

Podlewanie: podczas uprawy utrzymywać stałą, umiarkowaną wilgotność. Zbyt duża wilgotność może hamować rozwój korzeni i powodować infekcje grzybowe. Ze względu na zwarty wzrost grupy Maxora nie są konieczne zabiegi ograniczania wzrostu roślin, poprzez ograniczenie podlewania (trzymanie "na sucho") i nawożenie ze zwiększonym poziomem potasu (K).

Ochrona roślin: prowadzić obserwację żółtych i niebieskich tablic chwytnych. Utrzymywać populację szkodników na możliwie najniższym poziomie, poprzez zastosowanie biologicznych metod ochrony roślin, a w razie konieczności przez zastosownie środków chemicznych. Przestrzegać zasad higieny podczas pracy z roślinami (niebezpieczeństwo infekcji grzybowych). Przeprowadzać regularną lustrację roślin. W razie potrzeby usuwać rośliny silnie porażone.

Warunki uprawy: zapewnić odpowiednią wentylację. Wilgotność podłoża na poziomie 65-80%. Temperatura uprawy w dzień 18oC, w nocy 14oC. Wysoki dostęp światła zapobiega wybieganiu roślin, gwarantuje dobrą jakość produkcji. Przy natężeniu światła powyżej 30 tys. luxów cieniować rośliny, co zabezpieczy liście przed oparzeniami.

Podłoże: - podłoże luźne, przepuszczalne o składzie: 35% torf wysoki biały, 25% torf sfagnowy, 25% kora, 15% glinka. Na 1m3 podłoża zaleca sie dodać 1 kg nawozu wieloskładnikowego o składzie NPK 14-16-18 plus mikroelementy.