Dział Księgowości

Do jej obowiązków należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Do jej obowiązków należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań i reprezentacja zewnętrzna.

Do jego obowiązków należą: komunikacja zagraniczna, raporty księgowe oraz ceny transferowe.

Do jej obowiązków należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań i reprezentacja zewnętrzna.

Do jej obowiązków należą: windykacja należności, dokonywanie płatności, uzgadnianie sald z kontrahentami.