„Uratowane” rozplenice

„Uratowane” rozplenice

Gatunek ozdobnej trawy rozplenicy szczecinkowatej (Pennisetum setaceum), do którego przyporządkowane były bardzo popularne na rynku, efektowne, barwnolistne odmiany, został w 2016 r. włączony do wykazu roślin inwazyjnych, niedopuszczonych do uprawy i sprzedaży w Unii Europejskiej. Opatrzone taką nazwą rośliny - wcześniej powszechnie rozmnażane i dystrybuowane - znajdujące się w produkcji i handlu byłyby więc nielegalne. W wyniku badań molekularnych wykazano jednak, że ozdobne, ma-sowo oferowane kultywary - ‘Rubrum’, ‘Fire King’, ‘Fireworks’, ‘Samba’, ‘Sky Rocket’, ‘Cherry Sparkler’ - nie są odmianami Pennisetum setaceum. Obecnie klasyfikowane są jako rozplenica obca (Pennisetum xadvena) ‘Rubrum’ itd., a tym samym mogą być legalnie dostarczane na rynek UE.

Akcja „ratowania” tych barwnolistnych odmian odbyła się z inicjatywy holenderskich podmiotów (grupy ds. bylin w organizacji producentów rolnych i ogrodniczych ETO, przedsiębiorstw CNB oraz Pierre den Ouden Plants, a także inspekcji Naktuinbouw) oraz polskiej firmy Vitroflora, będącej poważnym graczem na europejskim rynku bylin (warto dodać, że w naszym klimacie wyżej wymienione rozplenice nie są wystarczająco odporne na mróz). Podobne przedsięwzięcie podjął niemiecki związek ogrodniczy ZVG (Zen- tralverband Gartenbau) - badania przeprowadzone z jego inicjatywy również wykazały, że taksonów tych nie należy zaliczać do gatunku P. setaceum, lecz do P. xadvena. Dodatkowe odmiany tego sterylnego mieszańca zamieszczone w wykazie ZVG to: ‘Chelsea’, ‘Knightsbridge’, ‘Mayfair’. 

Źródło: POD OSŁONAMI nr1/2018