Viola x wittrockiana (bratek) wg. firmy Benary

Długość czasu uprawy

Zależy od położenia (szerokości geograficznej).
- produkcja w plugsach, paletach (siewka, pikówka): 4-6 tygodni.
- na kwitnienie jesienne: 9-11 tygodni, uprawa jednoroczna.
- na kwitnienie wiosenne: 25-28 tygodni.
- na kwitnienie w pierwszej połowie kwietnia z wysiewu styczniowego (doniczkowanie 5 – 7 tydzień, rośliny bez okresu jaryzacji, uprawa jednoroczna)

Termin sprzedaży

Od lutego do połowy kwietnia przy kwitnieniu wiosennym, od połowy września przy kwitnieniu jesiennym.

Wysiew

Termin wysiewu

Zależy od położenia geograficznego. Dla obszarów północnych wysiewy wcześniejsze, dla obszarów południowych wysiewy późniejsze. Różnica między czasem wysiewów nie powinna przekraczać 20 dni. Kwitnienie jesienne: wysiew od początku do połowy lipca. Uprawiać możliwie najchłodniej. Kwitnienie wiosenne (uprawa pod osłoną, wolna od mrozu 0-5oC): wysiew koniec sierpnia do połowy września. Kwitnienie wiosenne (uprawa w tunelu foliowym nieogrzewanym): wysiew początek sierpnia do początku września.

Gęstość wysiewu

Po 1 nasieniu do komórki.

Stadium I-II: 2-3 tygodnie w temperaturze 15-18 oC.
Stadium III-IV: 2-3 tygodnie w temperaturze 12-16 oC.

Substrat wysiewny

Lekki, próchniczny, o małej zawartości nawozów wieloskładnikowych (0,25-0,5 kg/m3), z żelazem i mikroelementami. Podłoże musi być przepuszczalne (zawartość 0-20% piasku). Odczyn pH 5,2-6,2.

Nawożenie

Bratki na etapie wschodów są bardzo wrażliwe na zasolenie. Od stadium II nawożenie powinno wynosić 50 mg N/1 litr podłoża. Od etapu III na poziomie 100 mg N/1 litr podłoża. Nawożenie nawozami w formie saletrzanej.

Produkcja materiału finalnego

Doniczkowanie

Po 3-5 tygodniach od wysiewu sadzenie po 1 roślinie do doniczek 8-10 cm lub wielopaków. W większych doniczkach podłoże wykazuje lepszą pojemność wodną i ma większy kompleks sorpcyjny.

Podłoże

Substrat lekki, o zawartości 15-30% glinki, 0-15% kompostu lub 0-15% ziemi próchniczej, 1,5 kg/m3 nawozów wieloskładnikowych, 0-2,0 kg/m3 nawozów wolnodziałających (np. Osmocote 5-6 mc). Wskazany dodatek schelatowanego żelaza i mikroelementów. Odczyn podłoża pH 5,5-6,2.

Temperatura

Zalecana na poziomie 10-15 oC. Uprawiać możliwie najchłodniej. Niewielkie wahania temperatury i pełen dostęp światła gwarantują uzyskanie niskich, zwartych roślin. Temperatury powyżej 12 oC mogą powodować wyciąganie się pędów. Uprawa powinna być prowadzona w obiektach wolnych od mrozu (temperatury 2-5 oC). Jeśli prowadzona jest w otwartym gruncie rośliny zaleca się okrywać fliseliną. Przy temperaturach poniżej 0 oC, kiedy podłoże jest zamarźnięte niezbędne jest okrycie roślin i trzymanie ich sucho. Jeżeli nastąpi wzrost temperatur powyżej 12-15 oC przy uprawie pod osłonami i trwa dłużej niż 48 godzin, wskazane jest zastosowanie regulatorów wzrostu. W okresie wiosny wietrzenie roślin rozpoczynać, gdy temperatury osiągną poziom 8-10 oC. Uprawa w obiektach wolnych od mrozu jest średnio o 3-4 tygodnie krótsza niż uprawa tradycyjna bez ogrzewania. Chłodzenia roślin dokonuje się głównie przez temperatury, a nie przez cieniowanie.

Światło

Na rozwój i budowę paków kwiatowych wpływa głownie długość dnia. Naturalna długość dnia decyduje o kształtowaniu się i rozwoju pędów. Roślinom zapewnić maksymalny dostęp światła. Im większy jest dostęp światła tym czas uprawy jest krótszy.

Podlewanie

Rośliny prowadzić raczej sucho. Przy uprawie w pomieszczeniach wolnych od mrozu wilgotność utrzymywać na niskim poziomie. Zbyt duża wilgotność w połączeniu z nadmiernym nawożeniem może spowodować osłabienie roślin i większą podatność na infekcje grzybowe. Rośliny na noc powinny być suche.

Nawożenie

Raczej umiarkowane. W dwa tygodnie po zadoniczkowaniu nawożenie saletrą potasową na poziomie 100 mg N/1 litr. W okresie późnej jesieni i zimy nie nawozić. Przy uprawie w otwartym gruncie może następować wypłukiwanie składników pokarmowych. Niedobory składników pokarmowych w okresie wiosny objawiają się żółknięciem liści i ogólnie słabą kondycją roślin. Niedobory żelaza można uzupełnić przez 2-krotne nawożenie chelatem żelazowym. W temperaturach poniżej 10 oC następuje blokada w pobieraniu żelaza, dlatego jeżeli w okresie 1-2 dni temperatury będą utrzymywały się na poziomie powyżej 10 oC wskazane jest dokarmianie dolistne chelatem żelazowym. Przenawożenie azotem nie jest wskazane. Starsze rośliny wykazują, mniejszą wrażliwość na zasolenie podłoża.

Zalecenia szczególne

Nie dopuszczać do przerastania korzeni bezpośrednio w grunt na, na którym ustawione są rośliny. Przy prowadzeniu uprawy na zimno rośliny przed zimowaniem powinny być dobrze przekorzenione i mieć odpowiednią wielkość. Nie zalewać roślin.

Etapy kiełkowania

Etap I – rozpoczyna się od momentu, gdy korzeń zarodkowy przebija okrywę nasienną. Korzenie zaczynają dotykać podłoża. Kończy się, gdy w pełni rozwiną się liścienie.

Etap II – punktem wyjściowym są w pełni rozwinięte liścienie. Kończy się w momencie pełnego rozwoju pierwszej pary liści.

Etap III – od pełnego rozwoju pierwszej pary liści, do chwili kiedy 80% siewek jest gotowych do sprzedaży.

Etap IV – wszystkie siewki są gotowe do sprzedaży i są już zahartowane. Ten etap trwa około 7 dni.P.S. Powyższe zalecenia uprawowe dotyczą uprawy bratka dla rejonów Europy Środkowej.