Chryzantemy (opracowanie wg. firmy SCOTTS)

Nawożenie podstawowe.

Przygotowując podłoże do uprawy doniczkowej, należy dodać nawóz OSMOCOTE EXACT 15+09+09 STANDARD, działającu 5-6 miesięcy (do wczesnego sadzenia) w dawce 5g/l doniczki (lub 5kg/m3 podłoża) lub OSMOCOTE EXACT 16+11+11 STANDARD działający 3-4 miesięcy (do późniejszego sadzenia) w dawce 4-5g/l doniczki (lub 4-5kg/m3 podłoża).

Przed posadzeniem sadzonek przeznaczonych na kwiat cięty, należy rozsypać na zagony nawóz i wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża OSMOCOTE EXACT 15+09+09 STANDARD działający 5-6 miesięcy w dawce 120-150 g/m2 (12-15 kg/100 m3).

Składniki pokarmowe z Osmocote Exact rozpoczynają się uwalniać z granulek po ok. 2 tygodniach od czasu ich wymieszania z wilgotnym podłożem. Odpowiada to dokładnie potrzebom nie tylko chryzantem, ale i zdecydowanej większości roślin. Na początku wzrostu wolą one mniejsze zasolenie podłoża solami mineralnymi, a w trakcie wzrostu i rozwoju wartości te mogą się podnosić.

Zastosowane nawozy Osmocote Exact stanowią ok. 75% potrzeb nawozowych roślin w ich całym okresie produkcji. Resztę należy uzupełnić nawożeniem z nawadnianiem.

Dokarmianie w trakcie wegetacji.

Chryzantemy, tak jak i większość roślin wymagają w okresie swojego wzrostu i rozwoju zróżnicowanego nawożenia.

Początkowo, po okresie rozwoju korzeni, gdy potrzebny jest łatwo przyswajalny fosfor, polecane jest nawożenie z przewagą azotu (N), aby rośliny rozbudować wegetatywnie. Wtedy polecamy stosować nawóz rozpuszczalny w wodzie: UNIVERSOL ZIELONY 23+6+10 w stężeniu 0,1% co 5-7 dni (jeśli dana jest pełna dawka Osmocote Exact), lub w stężeniu 0,15% co 3-4 dni (jeśli nie zastosowano Osmocote Exact). W tym okresie, dla odmian bardziej wrażliwych na zasolenie podłoża polecamy stosować zamiast nawozu Universol nawóz: PETERS PROFESSIONAL 30+10+10 HIGH NITRO lub dla gospodarstw mających problemy z twardą wodą: PETERS EXCEL HARD WATER GROWER 18+10+18 oba Petersy w takich samych dawkach i częstotliwości jak Universol zielony.

Przy stosowaniu PETERS EXCEL 18+10+18, aby uzyskać dominację azotu w tym okresie poleca się przemiennie stosować saletrę wapniową w stężeniu 0,1%. Po kilku tygodniach przewagi azotowej w nawożeniu poleca się wyrównać stosunek azotu do potasu (N:K) jak 1:1. Wtedy polecamy stosować nawóz rozpuszczalny w wodzie: UNIVERSOL NIEBIESKI 18+11+18 w stężeniu 0,15% co 5-7 dni(jeśli dana była pełna dawka Osmocote Exact) lub w stężeniu 0,2% co 3-4 dni (jeżeli nie stosowano Osmocote Exact). W tym okresie, dla odmian bardziej wrażliwych na zasolenie podłoża polecamy stosować zamiast Universol nawóz: PETERS PROFESSIONAL 20+20+20 ALLROUNDER lub dla gospodarstw mających problemy z twarda woda : PETERS EXCEL HARD WATER GROWER 18+10+18 oba Petersy w takich samych dawkach i częstotliwościach jak Universol niebieski.

Od czasu utworzenia pąków kwiatowych należy w nawożeniu zmienić stosunek azotu do potasu (N:K)na 1:2 lub 1:3. Wtedy polecamy stosować nawóz rozpuszczalny w wodzie UNIVERSOL FIOLETOWY 10+10+30 w stężeniu 0,2% co 3-4 dni (jeżeli nie zastosowano Osmocote Exact) W tym okresie, dla odmian bardziej wrażliwych na zasolenie podłoża polecamy stosować zamiast nawozu Universol nawóz: PETERS PROFESIONAL 20+5+30 POTASH SPECIAL lub dla gospodarstw mających problemy z twarda wodą: PETERS EXCEL 14+10+26 HARD WATER FINISHER oba Petersy w takich samych dawkach i częstotliwościach jak Universol fioletowy.

W produkcji i obrocie chryzantemami, szczególnie produkowanymi na uroczystość Wszystkich Świętych, najważniejsze jest wyprodukowanie bujnie kwitnących o odpowiedniej porze roślin. Kwitnienie chryzantem ma wiele uwarunkowań (pora uszczykiwania, zaciemnianie, skarlanie itp.) ale w przypadkach zdarzających się opóźnień w rozwoju pąków kwiatowych można sobie pomóc odpowiednimi nawozami.

Gdy kwitnienie się opóźnia.

W przypadku opóźnień w rozwoju pąków kwiatowych poleca się stosowanie nawozu rozpuszczalnego w wodzie: PETERS PROFESSIONAL BLOSSOM BOOSTER 10+30+20. Jeżeli opóźnienie jest niewielkie, wystarczy podlewać rośliny tym nawozem co 7 dni w stężeniu 0,15%.
Jeżeli opóźnienie jest duże to poza zalecanym podlewaniem, dobrze jest dodatkowo opryskiwać rośliny co 4-5 dni roztworem tego samego nawozu w stężeniu 0,2%.