Surfinia

Показване / скриване на описание
• изравнен и обилен цъфтеж
• силно каскадна  

Wzrost

Изглед