Pelargonia anielska

Показване / скриване на описание
• богат цъфтеж през целия сезон        
• чувствителни на преполиване           
• устойчиви на засушаване