Zinnia - Cynia

• отглежда се най-много за отрязан цвят  
• ниските сортове са подходящи за цветни лехи   

Група

Достъпност