Zinnia - Cynia

Показване / скриване на описание
• отглежда се най-много за отрязан цвят  
• ниските сортове са подходящи за цветни лехи   

Група

Тип
цветков

Wzrost

Изглед