Werbena

Показване / скриване на описание
  • малки изисквания
  • цъфти продължително време
  • подходяща за контейнери и лехи

Група

Тип
цветков

Изглед