Tagetes - aksamitka rozpierzchła

Показване / скриване на описание
• едно от най търсените алейни растения  
• не взискателно растение  

Група

Тип
цветков

Изглед