Senecio - starzec

Показване / скриване на описание
• сребърно бели листа, при сорта Silverdust са по дребни, отколкото при  Cirrus.
• типично градинско и бордюрно растение 

Wzrost

Изглед