Salvia farinacea

Показване / скриване на описание
• цъфти през целия сезон    
• добре се разклонява
• за единични насаждения и за композиции     

Тип
цветков

Wzrost

Изглед