Portulaca

Показване / скриване на описание
• Произхожда от Аржентина и Бразилия;       
• Ниско растение, достида до 10-15 см; 
 Има пълзящи, месести разклонения;     
 Листата са дребни, цилиндрични; 
• Точно под цвета листата оформят розетка;  
 В основата на листата израстват дълги, меки власинки; 
• Цветовете са едри, с големина около 4 см, отварят се в слънчеви дни; 
• Разположени са единично или по няколко на върха на стъблото. 

Група

Тип
цветков

Изглед