Phlox

Показване / скриване на описание

 Вида произхожда от Северна Америка;  
• В природата достига максимално 120 см височина;
• Цъфти от юли до края на август; 
• Някои сортове се използват и като отрязан цвят. 

Група

Изглед