Petunia

Показване / скриване на описание
• Стъблата са разклонени, с власинки, лепкави 
• Листа издължени или широкояйцевидни
• Цветовете са чашковидни, със срастнали венчелистчета, разположени в пазвите на листата, на дръжчици с дължина около3-5 см.  

Група

Тип
цветков

Wzrost

Изглед