Pennisetum

Показване / скриване на описание
• декоративна трева, с големи туфи